Poštovani, Situacija je sledeća. Reč je o doživotnom izdržavanju. Naime, ćerka je dobila polovinu kuće posle očeve smrti, ali sa majčine strane ima polusestru. Majka želi da izbegne probleme u budućnosti, tako da želi da ostavi polovinu kuće ćerki, kojoj je i otac ostavio svoju polovinu. Kroz ugovor o doživotnom izdržavanju. Takođe, i stan želi da ostavi njoj, ali taj stan se isplaćuje još uvek. Naravno, ćerka bi nastavila sa isplatom, brinula se o majci kao i do sada, ali je pitanje šta treba uraditi prvo? Šta je sve potrebno da bi se zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju? Naravno, ja sam istraživala, s obzirom na to da sam student Pravnog fakulteta, ali Vaš odgovor mi je daleko više sigurnija opcija.

Poštovana,

Više o ugovoru o doživotnom izdržavanju možete pogledati na na[em sajtu na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ukratko-ugovor-o-dozivotnom-izdrzavanju-2/. Da bi ovaj ugovor bio punovažan, mora biti sastavljen u pismenom obliku i overen od strane nadležnog sudije.   

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono