Poštovani. Sa prvom ženom sam se sporazumno razveo 2002. godine i imamo dete koje obožavam. Tada sam bio preduzetnik. Od te godine preduzetništvo mi je propalo i ostao sam u velikom minusu. Preselio sam se u drugi, rodni, grad i konstantno tražim posao, zaposlenje i izvore prihoda. Imam 53 godine i gdegod da se pojavim u vezi posla, samo odmahnu rukom. Od 2005. do 2011. nekako sam uspevao da redovno mesečno plaćam sudski određeni iznos alimentacije: radio sam po kratkoročnom ugovoru, radio “crne“ poslove bez prijave, prodao sam stari automobil, dva kompjutera, sitne vredne svari iz kuće, itd. 2010-te godine sam se oženio a supruga (47 godina) je pred venčanje ostala bez “crnog“ posla. Prijavljen sam u NSZ od 2009. godine a sadašnja supruga od mnogo godina pre. Od marta 2011-te godine ostao sam bez poslednjeg “crnog“ posla od kojeg sam mogao da redovno plaćam alimentaciju. Supruga i ja smo se prijavili za socijalnu pomoć i dobili je za period od 12.2011 do 08.2012.godine. Sve vreme, od mog preseljenja a sada zajedno sa suprugom, živimo u zajedničkom domaćinstvu sa mojom majkom u njenom dvosobnom stanu od njene penzije u iznosu oko 17.500din. Tu i tamo, hranom nas pomognu njeni roditelji jer i oni bolesni žive od jedne, po iznosu slične, penzije. Ovog meseca, 09.2012. godine dobio sam poziv za krivični istražni postupak od osnovnog suda iz mesta boravka bivše supruge na koji nisam mogao da se odazovem jer nemam novac da platim putne i ostale troškove. Sudu sam blagovremeno poslao izjavu sa istim obrazloženjem. Napominjem, oboje (supruga i ja) nismo u radnom odnosu, nemamo “crne“ prihode, novu socijalnu pomoć možda možemo da očekujem tek naredne godine, ja ne raspolažem nikakvom nepokretnom imovinom a pokretnu čini samo garderoba, nemam šta više da prodam. Dete sam želeo, volim ga i dao bih mu sve što imam. Ali šta da mu dam kada me izdržavaju drugi. Šta mogu da očekujem u nastavku sudskog postupka?

Poštovani,

Nedavanje izdržavanja jeste krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom Srbije u članu 195, koji kaže Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Međutim stav 2 istog člana kaže da se neće kazniti učinilac ukoliko iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje. Tako da ukoliko na sudu dokažete da su vaši razlozi opravdani, nećete biti kažnjeni.

Takođe ono što je trebalo da znate jeste da je Porodičnim zakonom Republike Srbije  predviđeno da se jednom utvrđena visina alimntacije, odnosno izdržavanja, može promeniti samo novom sudskom odlukom.

Ukoliko je došlo do promene statusa radnog odnosa, sud može u novom postupku visinu izdražavanja odrediti u fiksnom iznosu. U ovakvim sudskim postupcima, sud je dužan da prilikom utvrđivanja mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje, uzme u obzir sva njegova primanja i stvarne mogućnosti da stiče zaradu, da li ima još dece i sve ostale okolnosti koje su od uticaja za donošenje pravedne odluke.

Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje. Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Mladi Pro Bono