Poštovani, razvela sam se od muža, imamo dvoje djece. Starija ćerka živi sa mnom, jer takvu želju je ona izrazila. Mlađi sin od 4 godine živi sa ocem, kojem sam ja dala starateljstvo, jer iz finansijskih razloga nisam mogla uzeti oba deteta. Ja sam po sudskoj presudi dobila da viđam djete svakog vikenda i bilo je tako, s tim da je on sad otišao u inostranstvo i odveo djete bez moje saglasnosti i ne dozvoljava nikakav kontak sa sinom. Pošto je moj muž bivši, oženio se u inostranstvu i planira ostati sa sinom. Kakva ja prava kao majka imam jer nisam saglasna da mi djete živi u inostranstvu s njim i imam li ja šanse da dobijem na sudu djete sebi, tj. starateljstvo nad tim djetetom od četiri godine. Unaprijed hvala.

Poštovana,

Vaše dete, kao maloletno lice, nije smelo da napusti zemlju i ode u inostranstvo, bez saglasnosti oba roditelja. To znači da je Vaš bivši muž, kao zakonski  staratelj Vašeg sina,  bio u obavezi  da od Vas pribavi odobrenje, kojim se omogućava Vašem detetu da napusti teritoriju Srbije.

Vaš bivši muž  nema pravo da Vam uskrati kontakt sa sinom, jer onemogućavanje izvršenja odluke nadležnog organa kojom je određen način održavanja ličnih odnosa maloletnog lica sa roditeljem predstavlja krivično delo iz čl. 191, stav 2, Krivičnog Zakonika Republike Srbije, koje se kažnjava novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Vaš bivši muž može biti potpuno lišen vršenja roditeljskog prava, ako sprečava održavanje ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi (prema čl. 81, stav 3, tačka 3. Porodičnog zakona).

Sudska odluka o potpunom lišenju roditeljskog prava lišava roditelja svih prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, osim dužnosti da izdržava dete.

Mladi Pro Bono