Postovani, radio sam u lokalnoj samoupravi u XXX kao komunalni redar-policajac od 15.2 2000 god. do marta 2010 god kada sam proglasen tehnoloskim viskom. S obzirom da sam 15.2 2010 napunio 10 god radnog staza u lokalnoj samoupravi interesuje me dali imam pravo na jubilarnu nagradu koja sleduje za 10 god rada
hvala unapred

Poštovani,

pravo na jubilarnu nagradu koje vam je zagarntovano shodno zakonu o radu i kolektivnim ugovorom nesporno da postoji. Međutim kako je ovo pravo koje proističe iz radnog odnosa, a Zakon o radu izričito utrvđuje da novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godine od nastanka obaveze vaša prava su zastarela i po tom osnovu vi morate svojom aktivnom radnjom u vidu podnošenja tužbe nadležnom sudu prekinuti zastarelost i tražiti zaštitu za svoje pravo. Krajnji rok za podnošenje tužbe je 3 godine od trenutka nastanka prava, odnosno do 15.2.2013. godine.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono