Poštovani , problem je nedavanje izdržavanja. Naime, radi se o tome da me bivša tereti za nedavanje izdržavanja, od pre 14 godina. Bio sam kod javnog tužioca, koji je na osnovu priloženih dokaza sa moje strane odbacio krivičnu prijavu i gonjenje. Presuda je glasila 20%za nju, i 30%za dete od zarade. Posle godinu dana dobio sam otkaz u firmi jer se zatvorila. Ostao sam bez posla, malo sam posle nešto radio ,i opet zatvaranje firme. U medjuvremenu dobio sam dvoje dece, sa sadašnjom suprugom. Dete iz prve vanbračne zajednice nijad mi nije dala , sakrivala ga od mene, ucenjivala me…Sada smo i ja supruga i dvoje dece korisnici MOP-e. Ja,sam lošijeg zdravstvenog stanja, zivimo u kući moje majke, jedva preživljavamo .Bivša žena, od pre 14 godina sad hoće da me izvede pred sud preko njenog advokata, ona je u drugom braku zaposlena kao i njen sadašnji suprug. Molim za vašu pomoć , jel se presuda suda odnosi za vreme kad sam bio zaposlen, i nisam imao dvoje dece.Do, sada nikada nije želela ništa

Poštovani,

Porodičnim zakonom Republike Srbije je predviđeno da se jednom utvrđena visina alimntacije, odnosno izdržavanja, može promeniti samo novom sudskom odlukom. 
Ukoliko je došlo do promene statusa radnog odnosa, sud može u novom postupku visinu izdražavanja odrediti u fiksnom iznosu. U ovakvim sudskim postupcima, sud je dužan da prilikom utvrđivanja mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje, uzme u obzir sva njegova primanja i stvarne mogućnosti da stiče zaradu, da li ima još dece i sve ostale okolnosti koje su od uticaja za donošenje pravedne odluke. 
Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje. Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Mladi Pro Bono