Poštovani, pre izvesnog vremena pozajmio sam novac od poznanika. Dogovor je bio da mu novac vratim u određenom roku. Od tog novca u dogovorenom roku vratio sam mu samo jednu ratu, ostatak nisam imao da mu dam, niti sada imam da mu dam. Ne osporavam da ću mu novac vratiti kada budem bio u mogućnosti to da uradim. On želi da me tuži sada. Da li može to da uradi? Kakve posledice mogu da očekujem? Kada mi je dao novac dao mi je da potpišem papir koji je on sam napravio. Inače, pre nego što mi je novac pozajmio, sam se ponudio da mi pomogne na taj način što će mi dati novac. Sa pozdravom

Poštovani,

Zaključili ste ugovor o zajmu koji je regulisan odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Ovaj ugovor je konsensualan ugovor, što znači da nastaje prostom saglasnošću volja (pisana forma nije njegov bitni element). Zajmoprimac je dužan vratiti u ugovorenom roku istu količinu stvari, iste vrste i kvaliteta (član 56 stav 1 ZOO). Obzirom da Vi to niste učinili (niste vratili iznos novca koji ste primili na zajam u ugovorenom roku), potraživanje Vašeg zajmodavca je dospelo i on stiče pravo da podigne tužbu protiv Vas kojom će zahtevati da osim glavnice, platite i iznos zatezne kamate (koja se zaračunava od dana dospelosti, odnosno od dana kada ste bili dužni da vratite novac). Takođe, može zahtevati da Vi snosite troškove postupka.

Obzirom da ste svojim potpisom potvrdili postojanje ugovora (odnosno svoje obaveze), skoro je izvestan uspeh zajmodavca u budućoj parnici. Stoga Vam preporučujem da pre toga pokušate da se nagodite sa zajmodavcem o načinu vraćanja duga (npr. na rate, ukoliko ste ikako u mogućnosti) kako biste izbegli dodatne troškove koji nisu mali.

Srdačno,

MLADI PRO BONO