Poštovani, Moje pitanje tiče se dedovine moga supruga. Ukratko, otac mog supruga imao je dva brata i dve sestre. Kada im je umrla majka (baka mog supruga), njegov otac i tetke odrekle su se svog dela u korist braće tj. ostala dva strica koji nisu imali decu (jedan čak nije bio ni oženjen). Moj svekar je uvek govorio da je to uradio jer će stric prepisati sve to mom suprugu pošto nema svoju decu.. A i stric je to uvek potvrđivao, jer od njihovih naslednika je ostao samo moj suprug i naša deca.. Posle nekoliko godina umro je moj svekar, a zatim i jedna tetka, pa stric koji nije imao ni ženu ni decu, a sad skoro i ovaj drugi koji je imao ženu ali ne i decu. Sad ta strina, iako se nije vodila ostavinska rasprava ni kad je umro prvi stric, očekuje ostavinsku raspravu sa još jednom tetkom moga supruga. Strina i nije loša osoba, stara je žena, ali ima kumu koja je nagovara na sve protiv porodice njenog pokojnog muža i očekuje da strina sve nasledi, kako bi posle sve dala njoj. Moje pitanje je – Ima li pravo moj suprug na dedovinu tj. deo nasledstva svojih striceva, jer je jedan bio čak i neoženjen? Unapred hvala…

Poštovana,

Budući da se Vaš svekar odrekao svog naslednog dela u korist njegovog brata, on je postao nosilac prava svojine na celokupnoj imovini. Smatra se da Vaš svekar nikada nije ni bio naslednik.

Prema članu 9. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije:

„Prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug.

Ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove.“

Stoga, nakon smrti strica Vašeg supruga, ne postoji pravni osnov da Vaš suprug bude naslednik, budući da se u ovom slučaju, strina Vašeg supruga javlja kao jedini naslednik (budući da pripada prvom naslednom redu).

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono