Poštovani, Interesuje me da li se predmet zaloge može prodati trećem licu? Konkretno, kao zaloga za bankarski kredit je postavljen automobil, koji bi trebao biti prodat pre izmirenja kompletnog duga prema banci.

Poštovani,

Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i “Sl. list SRJ”, br. 31/93) , u čl. 983 definiše prodaju založene stvari pre vremena, na zahtev zalogodavca. U njemu se kaže:

„(1) Na zahtev zalogodavca sud može dozvoliti da se založena stvar proda određenom licu za određenu cenu, ako nađe da je cena povoljna i ako su time očuvani opravdani interesi zalogoprimca.

(2) Dobijena cena, ili dovoljan deo cene, koji će sud odrediti dozvoljavajući prodaju, stupa na mesto založene stvari i polaže se u sud za obezbeđenje naplate poveriočevog potraživanja.“

Dakle uz saglasnost suda moguće je prodati predmet zaloge trećem licu.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono