Poštovani, Dobio sam od Prvog osnovnog suda predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, prema kojoj izvršni poverilac potražuje od mene (izvršnog dužnika) za period od januara 2011.god do decembra 2011. godine na ime naknade komunalnih usluga (infostan) 90 000 din. Na ovom predlogu stoji datum 28.februar 2012. kao datum kada je infostan podneo predlog za izvršenje sudu. Da li mogu da uputim Prigovor protiv ovog rešenja i da se pozovem na zastarelost? Takodje molio bih Vas da me posavetujete, imam plaćenu 2009. i 2010. godinu u celosti, međutim od 2006. do 2008. nisam plaćao komunalne usluge,ali ovo rešenje o predlogu za izvršenje se odnosi samo na 2011.godinu. Ja smatram da moja obaveza za 2011. godinu nije zastarela,ali ako “priznam“ ovaj dug smatram da će mi automatski pripisati i dug od 2006. do 2008. godine. Sta mi je činiti? Srdačan pozdrav

Poštovani,

 

Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, član 39, izvršni dužnik može izjaviti prigovor na rešenje suda u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja rešenja. Takođe, sud po zakonu mora o samom predlogu za izvršenje odlučiti u roku od 5 radnih dana, te nam nije jasno zašto je sud toliko odugovlačio ako je datum prijema predloga u sudu 28. februar 2012.,dakle pre skoro godinu dana.

U svakom slučaju, ako niste izjavili prigovor u roku od 5 dana od prijema rešenja, na to više nemate prava. Uostalom, i sami kažete da Vi i niste plaćali račune za 2011 koji su i naznačeni u predlogu za izvršenje, pa i nemate razloga da ulažete prigovor. Ako Vi priznate dug i platite ga, neće Vam, kako vi kažete, automatski tražiti da platite i neke dugove koje nisu naveli u predmetnom predlogu za izvršenje.

Što se tiče zastarelosti, u skladu sa članom 378 Zakona o obligacionim odnosima, 

(1) Zastarevaju za jednu godinu:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

 

Dakle, Vaša dugovanja starija od 365 dana su zastarela, te nema bojazni da Vam traže i ono što niste platili daleke 2006,2007 itd.

Mladi Pro Bono