Poštovani, do pre par dana sam bio podstanar u Beogradu. Sa gazdom nisam imao zaključen ugovor niti bilo šta slično, niti me je prijavio kao stanara. Kako sam ostao bez posla morao sam da otkažem stan i vratim se u unutrašnjost, međutim ostalo mi je par neplaćenih računa. Ja sam račune poneo i svakako planiram da ih prvom prilikom platim. Gazda je počeo da mi preti kako će me prijaviti policiji, kako će podneti krivičnu prijavu i da će mi oduzeti pasoš. Zanima me da li on to stvarno može? Ponavaljam da nisam prevarant, hoću to da platim, samo me je snašla teška finansijska situacija i zbog toga ti računi nisu plaćeni odmah.

Poštovani,

Vaša obaveza je u svakom slučaju da namirite dugovanja koja imate prema Vašem bivšem stanodavcu ali svakako da nema govora o tome da je ovde reč o nekom krivičnom delu koje bi zahtevalo angažovanje policije a još manje oduzimanje pasoša. Vaš stanodavac bi jedino mogao da protiv vas pokrene parnični postupak u kome bi sudskim putem zahtevao isplatu dugovanja ali ukoliko ispunite vašu obavezu i platite te zaostale račune otpao bi svaki razlog za naplatu sudskim putem.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono