Poštovani, da li je po zakonu moguće da moja majka kojoj je u ostavinskom postupku pripao stan posle smrti mog oca, gde smo se brat i ja odrekli svog dela u njenu korist i sada pitam da li je po zakonu da ona može taj isti stan da prepiše mom bratu, bez mog pristanka? Hvala!

Poštovani/a,

Kako ste se i brat i Vi odrekli svog naslednog dela u korist majke, ona ima pravo svojine na stanu i može njime slobodno raspolagati. Shodno tome, Vaš pristanak nije uslov za raspolaganje predmetnim stanom.

Mladi Pro Bono