Poštovani, Da li imam pravo na umanjenje poreza na imovinu i ako imam koliko ono iznosi, ukoliko stanujem u majcinom stanu u kome sam i prijvljena,a ona stanuje u drugom koji je takode njeno vlasništvo..

Poštovana,

Zakonom o imovini nije predvideno oslobodenje koje se odnosi na Vašu situaciju. Jedina olakšica koju Zakon predvida je poreski kredit, što znaci da se porez umanjuje za 50%, ali najviše do 20.000 dinara ako obveznik živi u stanu koji se oporezuje.

Vaš Mladi Pro Bono