Poštovani, Da li ima nasilja u porodici ako tužioci i tuženi žive u odvojenim stambenim jedinicama, tj. u istoj porodičnoj stambenoj zgradi (zajedno koriste dvorište) i nisu u istoj porodici, odnosno porodičnom domaćinstvu, a srodnici su (roditelji i dete)?

Poštovani/a,

Više o institutu zaštite od porodičnog nasilja možete pogledati na našem sajtu na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/porodicno-pravo/zastita-od-porodicnog-nasilja/.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono