Poštovani/-a, Interesuje me da li imam pravo na povraćaj PDV prilikom kupovine prvog stana. Nameravam da kupim svoj prvi stan u gradu u kojem živim i radim. U vlasništvu imam jedan stan koji sam stekla ugovorom o poklonu od strane jednog roditelja. Stan koji kupujem nalazi se u mestu gde trenutno živim i radim. Stan koji sam dobila na poklon nije u istom gradu.

Poštovana,

Kao uslov za ostvarivanje prava na povraćaj PDVa je propisano to da kupac prethodno ne poseduje stan na teritoriji Republike Srbije, tako da činjenica da se stan koji već posedujete ne nalazi u mestu u kome trenutno živite, nije od značaja. Pravo na povraćaj PDV za kupovinu prvog stana ostvaruju samo lica koja nisu imala u svojini ili susvojini stan na teritoriji Republike Srbije od 1. jula 2006. do dana overe ugovora o kupoprodaji. 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono