Podigao sam keš kredit od oko X eura XX godine. Sledece godine uzeo sam i stambeni kredit kao sadužnik pola pola sa tadašnjom devojkom. Uredno sam plaćao oba kredita do novembra XX gidine kada sam ostao i bez posla i bez te devojke . Ona pošto je moj sadužnik nastavila je da plaća stambeni kredit i plaća ga i dan danas ceo iznos i moj i njen deo i živi u toj kući sa sinom . Iako mi više nismo u kontaktu, a ja nisam nastavio da plaćam keš kredit koji sam uzeo, moje pitanje je sta može da se desi sada pošto već dve godine ne plaćam taj kredit za koji nemam ni žiranta ni hipoteku, a nemam više ništa na svom imenu.

Poštovani,

Što se tiče stambenog kredita, sve dok Vaša bivša devojka plaća i Vaš i njen deo, banka neće preduzati nikakve postupke prema Vama. Međutim, Vaša devojka, kao solidarni dužnik ima prava da traži da joj vratite iznos koji je ona platila umesto Vas za zakonskom zateznom kamtom.Ukoliko ne isplatite dug, ona ima prava da pokrene sudski postupak.

Što se tiče keš kredita, ukoliko nemate žiranta, niti neko drugo obezbeđenje, možete očekivati od banke da Vam pošanje opomenu za plaćanje pre utuženja.

Оvo su nažalost one situacije u kojima se gotovo ništa ne može uraditi, osim da nađete način i platite dug. Eventualno možete probati da nađete nekog sudskog veštaka ekonomsko-finansijske struke, koji bi proverio obračun Vašeg duga, tj. da li je banka izračunala sve kako treba. Postoji i udruženje „Efektiva“ koje čine klijenti raznih banaka i tamo možda možete čuti slična iskustva i načine na koji su drugi ljudi rešili slične probleme. Iako nismo videli vaš ugovor, sa pravne strane teško da se nešto može uraditi.

Srdačno, Mladi Pro Bono