Pitanje: Poštovani,
2006. godine sam kupila nepokretnost i dobila rešenje (na ime prodavca) za Porez na prenos apsolutnih prava. Iznos sam plaćala u delovima da bi kompletnu sumu isplatila juna 2008. godine. U PU me informišu da je 20% iznosa prebačeno na kamate tako da opet imam glavnicu na koju idu nove kamate. Pre nekoliko dana sam htela da podnesem Zahtev za otpis usled zastarelosti duga (član 114, stav 1 i 3, ZPPPA) ali mi referentica kaže da nemam pravo jer je moja poslednja uplata legla juna 2008. i od 1.1.2009. počinje da se računa 5 godina. Odnosno, da sam svojom uplatom prekinula zastarelost. U zakonu piše da se zastarelost prekida usled svake radnje PU a ne obveznika. Od PU nikada nisam dobila ništa, iako sam im se čak i pismeno obraćala decembra 2010. godine. Zanima me da li je moja obaveza zastarela ili ne?
Srdačan pozdrav,

Poštovani,

U ovom slučaju zaista i jeste došlo do prekida zastarelosti imajući u vidu dve okolnosti, samom svojom uplatom vi jeste prekinuli zastarelost jer ste na taj način priznali dug koji imate ka poveriocu i gde je iz tog razloga ponovo otpočeo tok zastarelosti, drugo uplatom navedenog iznosa poreska uprava je postupila prema vašem dugu odnosno preuzela radnju u smilslu Zakona o poreskoj upravi i poreskoj administraciji i na taj način prekinula zastarelost. Prethodno u skladu sa tumačenjem norme iz člana 33., stav 1., Zakona o poreskoj upravi i poreskoj administraciji koji nesumnjivo govori da se poreski postupak pokreće kad poreska uprava izvrši ma koju radnju u cilju vođenja postupka.

 

S poštovanjem,

 

Mladi Pro Bono