Na bolovanju sam bio od 23.5.2012. do 5.1.2013. godine i kažu mi da nemam pravo na godišnji odmor iz 2012. godine iako nisam iskoristio ni jedan dan odmora. U stalnom sam radnom odnosu. Molim vas da mi odgovorite. Unapred hvala.

Poštovani,

Prema članu 68. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) zaposleni stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci neprekidnog rada, a pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

Međutim, shodno članu 73. stavu 3. Zakona o radu zaposleni koji je ispunio ovaj uslov za sticanje prava na korišćenje godišnjeg odmora, a nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine. Dakle, zakon ovo pravo daje svim zaposlenima (kako ženama, tako i muškarcima), ali ga istovremeno ograničava isključivo na gore navedene razloge privremene sprečenosti za rad.

Takođe, u prilog ovakvom tumačenju zakona mogu navesti i Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-00304/2005-02 od 16.5.2005. godine, koje glasi: “Ukoliko zaposleni koji zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanje) nije koristio prvi deo godišnjeg odmora u toku kalendarske godine, nema pravo da godišnji odmor za tu kalendarsku godinu koristi ni u narednoj godini.”

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO