Molim Vas za objasnjenje kako se utvrdjuje broj clanova Skupstine stanara. Npr, ako zgrada ima 20 stanova, broj clanova bi bio 20 ( 20 vlasnika ). Ako jedan vlasnik poseduje 5 stanova, koliko u tom slucaju Skupstina stanara broji clanova? Da li se broji jedan stan-jedan clan, ili tih 5 stanova predstavlja jedan vlasnik pa je pet stanova-jedan clan ( ukoliko nije dato punomocje za zakupca stana ).
Unapred hvala.

Poštovani,

Skupštinu stanara čine vlasnici stanova. Međutim imajući u vidu da jedno lice može imati više stanova po prirodi stvari on će zastupati interese kao jedno lice u svojstvu svih pet stanova. Međutim, kako se u skupštini stanara odluke donose u skladu sa većinskim načelom, ali ne “po glavi”, već po kvadraturi to lice će imati pravo glasa u skladu sa ukupnom posedovanom kvadraturom, a ne u skladu sa svojstvom jednog člana.

Ipak mora se imati u vidu da je za odluke skupštine koje se tiču redovnog upravljanja potreba višeglasnost a za odluke vanrednog upravljanja jednoglasnost, shodno pravilima Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono