Molim vas da mi odgovorite na sledeće pitanje-živim u skladnom braku sa mužem i dvoje dece -8 i 12 godina. Svi četvoro se isto prezivamo jer sam na venčanju uzela muževo prezime. Deca su rođena u braku. Muž i ja smo razmišljali da iz opravdanih razloga promenimo prezime, međutim za njega to zbog posla kojim se bavi predstavlja veliki problem. Zato nas interesuje da li postoji mogućnost da deca i ja promenimo prezime u moje devojačko a muž da zadrži svoje. Znači, razlozi su opravdani i to smo zajedno odlucčli da pokušamo…unapred zahvaljujem. PS raspitivali smo se u opštini ali oni kažu da ne znaju jer se zakon stalno menja.

Poštovana,

Prema odredbi iz  člana 346. Porodičnog zakona, pravo na promenu ličnog imena (koje se sastoji od imena I prezimena) ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje. Dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje ima pravo na davanje saglasnosti sa promenom ličnog imena.

Takođe je bitno iz kog razloga želite da promenite Vaše lično ime, pošto pravo na promenu ličnog imena nemaju:
1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;
3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;
4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište.
Opštinska uprava koja prihvati zahtev za promenu ličnog imena dužna je da o tome obavesti nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u matičnu knjigu rođenih i venčanih i organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana

Zahtev za promenu ličnog imena može podneti samo lice čije se ime menja, odnosno njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik

Mladi Pro Bono