Moj bivši suprug je već 2 godine u bekstvu i ima poternicu. Ja sam se u maju prošle godine sudski razvela od njega. U međuvremenu sam dobila dete sa drugim čovekom, ali pošto razvod nije bio gotov do mog porođaja, kao otac deteta je prijavljen bivši suprug. U policiji sam dala izjavu da dete nije njegovo ali su mi rekli da i 10 meseci nakon razvoda dete mora da se vodi na bivšeg supružnika. Interesuje me koja je procedura za priznavanje očinstva sadašnjeg supruga?

Poštovana,

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak osporavanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za osporavanje očinstva može podneti.

Članom 54. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) utvrđeno je da pravo na osporavanje očinstva imaju: dete, majka, muž majke i muškarac koji tvrdi da je otac deteta ako istom tužbom traži i utvrđivanje svog očinstva.

Muškarac koji tvrdi da je otac deteta može podneti tužbu radi osporavanja očinstva muškarcu koji se po ovom zakonu smatra ocem deteta u roku od godinu dana od dana saznanja da je on otac deteta, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta.

Neophodno je da muškarac koji tvrdi da je otac deteta podnese tužbu Višem sudu koji je mesno nadležan za mesto u kome imate prebivalište.

Mladi Pro Bono