Imam 37 godina, moja mama nikada nije tražila od mog pravog oca da uradi DNK analizu i da me prizna. Pošto ja to želim, zanima me kakva je procedura?

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak utvrđivanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za utvrđivanje očinstva može podneti.

Članom 55. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon ) definisano je da ukoliko očinstvo nije utvrđeno priznanjem, može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.

Postupak za utvrđivanje očinstva možete pokrenuti podnošenjem tužbe za utvrđivanje očinstva. Dete može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva bez obzira na rok. Potrebno je da podnesete tužbu Višem sudu, a imate mogućnost da birate da li će to biti Viši sud koji je nadležan za opštinu u kojoj prebivalište ima tuženi (Vaš otac) ili sud na čijem području Vi imate prebivalište.

Mladi Pro Bono