Da li osoba, kojoj je oduzeta poslovna sposobnost po punoletstvu, pa zatim nedavno vraćena delimična poslovna sposobnost, može zasnovati radni odnos? U pitanju je osoba koja je dugogodišnji korisnik socijalne zaštite.

Poštovani,
Porodičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) članom 157. stav 2. propisano je da je poslovna sposobnost lica delimično lišenog poslovne sposobnosti jednaka poslovnoj sposobnosti starijeg maloletnika. Sudskom odlukom o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti određeni su pravni poslovi koje lice delimično lišeno poslovne sposobnosti može odnosno ne može samostalno preduzimati. Osoba delimično lišena poslovne sposobnosti ima pravo da zasnuje radni odnos ukoliko sud nije propisao suprotno.

Mladi Pro Bono