Da li je moguće jednostrano raskinuti ugovor o poklonu? Poklonoprimci su se odjavili i od 1994. god ne žive u spornom stanu, niti se javljaju majci. Ona je poklonodavac, raskinula je ugovor jednostrano, overila u sudu i katastar je uknjizio majku na osnovu jednostranog raskida ugovora. Da li sada može da proda stan?

Poštovani, 

Ugovor o poklonu se može raskinuti od strane poklonodavca u slučaju neblagodarnosti, tj nezahvalnosti poklonoprimca. Naime, ugovor o poklonu je dobročini ugovor i sklapa se upravo da bi poklonodavac koji je obično u dobrim odnosima sa poklonoprimcem njemu učinio neku imovinsku korist. Ukoliko se nakon zaključenja ugovora odnosi izmedju poklonoprimca i poklonodavca poremete, i ukoliko poklonoprimac prestane da izražava zahvalnost prema poklonodavcu ( na primer, vredja ga, zeli da prekine sa njim odnose itd), poklonodavac moze da raskine ugovor.

Druga mogućnost za raskid ugovora o poklonu je da nakon zaključenja ugovora poklonodavac toliko osiromaši da nema sredstava za zivot, pa raskine ugovor o poklonu kako bi povratio ono što je poklonio i tako sebi obezbedio sredstva za zivot.

Ukoliko je Vasa majka već raskinula ugovor i upisala se u Katastar nepokretnosti kao vlasnik stana, ona može njim slobodno raspolagati.

 

S poštovanjem, Mladi Pro Bono