Ako je lice osuđeno za zloupotrebu službenog položaja na 1 godinu a pri tom odležalo oko 7 meseci, koliko treba vremena da prođe da bi nastupila potpuna zastarelost, da nema više veze sa zakonom. Godina p. presude je 2009. Hvala

Poštovani,

Krivični zakonik u članu 105. stav 7 kaže da se izrečena kazna ne može izvršiti protekom dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na novčanu kaznu, na kaznu rada u javnom interesu, ili na kaznu oduzimanja vozačke dozvole. Tu se radi o relativnoj zastarelosti, a do apsolutne zastarelosti dolazi protekom dvostrukio više vremena nego što je predviđeno za relativnu zastarelost, što bi u Vašem slučaju značilo protekom četiri godine, tj. 2013. god. Podrazumeva se da za to vreme ne dođe do prekida zastarelosti. Zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne.

Mladi Pro Bono