Sestra i ja suvlasnici smo stana koji smo nasledili nakon smrti roditelja. Usled značajno narušenog mentalnog zdravlja moja sestra više nije u mogućnosti donositi racionalne odluke, pa me interesuje postoji li i koja je procedura za utvrđivanje njene (ne)uračunljivosti, kako bih mogao na sebe preneti apsolutno pravo raspolaganja pomenutim stanom. Napominjem da mi namera nije da oštetim svoju sestru na ma koji način, niti da joj uskratim ono što joj po zakonu pripada. Radi se naprosto o tome da ona, usled narušenog psihičkog zdravlja, nije više u mogućnosti donositi racionalne odluke. Ovo njeno stanje do sada nije zvanično evidentirano, niti medicinski dokumentovano. Unapred hvala.

Poštovani,

U ovom slučaju kada punoletno lice nije u stanju da normalno rasuđuje I da samo brine o svojim ineteresima i pravima, moguće je pokrenuti postupak lišenja poslovne sposbnosti. Pokretanje postupka može pokrenuti Centar za socijalni rad, bračni drug, dete i roditelji lica o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje. Braća i sestre mogu pokrenuti postupak pod uslovom da žive sa tim licem u porodičnoj zajdnici. Međutim, Vi se u svakom sluačju možete obratiti Centru za socijalni rad sa obrazloženim predlogom da se ovaj postupak pokrene od strane Centra. Predlog mora da sadrži činjenice I dokaze kojima se te činjenice utvrđuju ili čine verovatnim. Ukoliko Centar za socijalni rad odluči da pokrene postupak, postupak će biti hitan. Lice prema kome se ovaj postupak vodi biće pregledano od strane dva lekara odgovarajuće specijalnosti koji će dati svoje mišljenje o duševnom stanju i sposobnosti za rasuđivanje. Na osnovu ovog izveštaja, sud će doneti odluku kojom može licu potpuno ili delimično oduzeti poslovnu sposobnost tj. izjednačiti gas sa mlađim odnosno starijim maloletnikom. Porodičnim zakonom je propisano da se licu koje je lišeno poslovne sposobnosti postavlja staratelj a staratelja određuje Centar za socijalni rad a potom donosi I plan staranja u koji je uključeno I staranje o imovini lica. Zakonom je propisano da se za staratelja postavljaju lica imaju lična svojstva potrebna za obavljanje te dužnosti a da se staratelji postavljaju prevenstveno iz reda srodnika lica koje je lišeno poslovne sposobnosti. Imovinom lica koje je lišeno poslovne sposobnosti upravlja staratelj, ali su svako raspolaganje tom imovinom (davanje u zakup, opterećivanje hipotekom, prodaja itd.) potrebni saglasnost I odobrenje Centra za socijalni rad.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono