Poštovanje! Ja i suprug smo u braku 33 godine. On je nasledio manju kuću od roditelja a mi smo zajedno dozidali još poveću površinu. U međuvremenu moj suprug ulazi u finansijske poteškoće i prodajemo kuću u celini da bi vratili dugove koje je on napravio bez mog znanja. Ja nikad nisam postavljala pitanje vlasništva, važno mi je bilo da se sve sto bezbolnije završi i dugovi vrate. U međuvremenu smo stekli vanknjižnu imovinu ali naši odnosi su postali veoma loši (često pije i tuče me, naziva me glupačom i drugim pogrdnim imenima, dolazi kući kad mu se prohte, ne priča samnom po petnaest dana i ne daje mi novac) i pitanje dana je kada ću ja smoći snage da donesem odluku da ga napustim jer mi život postaje nesnošljiv. Jednom sam nakon batina bila u hitnoj pomoći i policija je napravila zapisnik koji ja nisam dobila već samo izveštaj lekara ali nisam podnosila krivičnu prijavu ni tužbu za razvod braka. Sada on tvrdi da je ta novostečena građevina isključivo njegova i neda mi da priđem ni blizu. On sve koristi i tvrdi da je jedino on ulagao u to. To što sam ja sve vreme radila i zarađivala, održavala kuću, brinula o deci i sve ostalo to se ništa ne računa kako on kaže. Moje pitanje je: Ako predam tužbu za razvod i krivičnu prijavu za nasilje da li sud po kratkom postupku donosi odluku i o podeli imovine ili moram naknadno da podnosim zahtev za parnični postupak? Nadam se da nisam bila preopširna! Srdačan pozdrav.

Poštovani,

Izneto činjenično stanje ukazuje na sledeće:

 

1. Nasilje u porodici kao ponoašanje kojom jedan član porodice drugom članu porodice ugrožava fizički, psihički integritet kao i spokojstvo je izričito zabranjeno i to kako Porodičnim zakonom tako i Krivičnim zakonom Republike Srbije. Zaštitu od nasilja u porodici možete tražiti kako u krivičnom tako i u parničnom postupku.

Parnični postupak za zaštitu od nasilja u porodici nije vezan ni za postupak za razvod braka niti za krivični postupak, svi se mogu pokrenuti i voditi odvojeno.

Pokretanje krivičnog postupka vam ne uskraćuje pravo na pokretanje parničnog postupka za razvod braka u kome će i imovina biti raspravljena.

Imajući u vidu osetljivost ovog pitanja javnost u postupcima u vezi sa nasiljem u porodici je isključena, a sud je nadležan da samostalno u cilju potpune zaštite lica nad kojem je vršeno nasilje izriče i one mere koje tužilac nije tražio, a postupak za zaštitu lica od nasilja u porodici je posebno hitan.

 

2. Deobom zajedničke imovine smatra se utvrđivanje suvlasničkog udela svakog supružnika u zajedničkoj imovini. Deoba zajedničke imovine može se vršiti za vreme trajanja braka i posle njegovog prestanka.

Imajući u vidu prethodno, pitanje podele zajedničke imovine supružnika se postavlja u brakorazvodnoj parnici. Pitanje podele zajedničke imovine se može raspraviti i parničnom postupku koji nije vezan za razvod braka u slučaju da ne želite da razvedete brak kao i u vanparničnom postupku.

Koliko će trajati svaki od tih postupaka je faktičko pitanje koje zavisi od kompleksnosti predmeta i na koje nije moguće dati precizan odgovor.

S poštovanjem, 

Mladi Pro Bono