Poštovani, Živela sam sa majkom u stanu koji je ona dobila na korišćenje XXXX godine, a isti otkupila XXXX godine kada sam ja živela u stanu sa njom pre svoje udaje XXXX godine. Skoro sam saznala da je sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju sa svojim bratom, koga je primila u stan zajedno sa njegovom porodicom. Da li postoji mogućnost da raskinem taj majčin ugovor o doživotnom izdržavanju, s obzirom da sam u vreme sticanja imovine živela sa majkom, što se vidi iz ugovora o davanju na korišćenje stana?

Poštovana,

U ovom slučaju govorimo o pravima zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, da zahtevaju poništaj Ugovora.

O njihovim pravima član 203. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije kaže:

“Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju,  ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve.“ 

U ovom slučaju biste mogli da zahtevate poništaj Ugovora, ali budući da to nije slučaj kod Vas (bar niste naveli), Vi nemate pravo da zahtevate poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono