Poštovani, zanima me da li se stupanjem apsolutne zastarelosti prekida već započeto izdržavanje zatvorske kazne? Unapred hvala

Poštovani,

Prema članu 107 stav 7. Krivičnog zakonika u slučaju nastupanja apsolutne zastarelosti započeto izvršenje kazne zatvora se obustavlja.

Takođe, shodno članu 190 stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 70/2001 i 68/2002 i “Sl. glasnik RS”, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 – dr. zakon, 49/2007, 20/2009 – dr. zakon, 72/2009 i 76/2010) ako se pojavi sumnja o dozvoljenosti izvršenja sudske odluke ili o računanju kazne, ili ako u pravnosnažnoj presudi nije odlučeno o uračunavanju pritvora ili ranije izdržane kazne, ili uračunavanje nije pravilno izvršeno, o tome će odlučiti posebnim rešenjem predsednik veća suda koji je sudio u prvom stepenu. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja, osim ako sud nije drukčije odredio.

Ako se u toku izvršenja pojavi sumnja u pogledu tumačenja sudske odluke, o tome odlučuje predsednik veća koje je donelo pravnosnažnu odluku (član 190 stav 2.).

Dakle, potrebno je da osuđeni ili njegov branilac podnese sudu koji je doneo prvostepenu presudu zahtev za donošenje rešenja o zastarelosti izvršenja kazne, a ako se osuđeni već nalazi na izdržavanju kazne onda takav zahtev treba podneti sudu koji je doneo pravnosnažnu presudu.

Srdačno,

MLADI PRO BONO