Poštovani, u petak 21.12.2012. sam na putu za posao, usled leda na kolovozu izgubila kontrolu nad vozilom i prevrnula se. Pričinjena je velika materijalna šteta na mom vozilu, a ja sam zadobila povrede vrata i kolena. Pozvana je policija (zapisnik još nije gotov)i hitna pomoć koja me je sprovela u bolnicu na snimanje. Pošto šteta nije naneta trećem licu, osiguravajuća kuća kaže da nema obevezu isplate materijalne i nematerijalne štete. Molim Vas da mi objasnite kakva su moja prava u vezi naknade štete po oba osnova, ako se zna da imam svu zimsku opremu, da sam se kretala manje od 50 km-h i da putari nisu sanirali poledicu i da li se povrede mogu tretirati kao povreda na radu pošto sam išla na posao! U iščekivanju odgovara, unapred hvala!

Poštovana,

Kao što ste naveli u Vašem pitanju, obavezno osiguranje u saobraćaju ne obuhvata naknadu štete koja nije pričinjena trećem licu. Odnosno, prema odredbi člana 2. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, kao vrsta obaveznog osiguranja, između ostalog, navodi se i osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Kako ste naveli, do saobraćajne nesreće je doslo dok ste bili na putu ka poslu, prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, u slučaju telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću, osiguraniku pripada pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Prema odredbi čl. 22. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, povredom na radu, smatra se povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma, takođe, pod povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na gore naveden način, koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto.

Telesno oštećenje postoji kad kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela, što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba, bez obzira na to da li prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost( čl. 37. st. 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Međutim, da bi osiguranik ostvario pravo na novčanu naknadu, potrebno je da telesno oštećenje iznosi minimum 30%( telesna oštećenja i procente  oštećenja utvrđuju ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministar nadležan za poslove zdravlja na predlog fonda).

Ukoliko se utvrdi da povrede koje ste pretrpeli prouzrokuju telesno oštećenje minimum 30%, imaćete pravo na novčanu naknadu, koja se isplaćuje od dana nastanka telesnog oštećenja.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono