Postovani, otac mi je nedavno preminuo i uskoro nas ocekuje ostavinska rasprava. S obzirom da smo naslednici majka,brat i ja,interesuje me ako svoj deo poklonim mami da li nakon njene smrti imam bilo kakva prava na deo nasledja ako ona odluci da svu imovinu ostavi bratu? Unapred hvala

Poštovani,

Nakon smrti Vaše majke Vi biste bili jedan od njenih zakonskih naslednika, kao pripadnik prvog naslednog reda, koga čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug, čl. 9.  Zakona o nasleđivanju.

Ukoliko dođe do slučaja da ona testamentom zavešta celokupnu imovinu Vašem bratu, neće se primenjivati odredbe o zakonskom nasleđivanju, već će se zaostavština podeliti na način kako je testamentom određeno.Vi biste onda imali zakonsko pravo na nužni nasledni deo. Pod tim se podrazumeva deo zaostavštine kojom ostavilac nije mogao raspolagati.

Prema odredbi čl.40. st.2. Zakona o nasleđivanju, nužni nasledni deo iznosi ½ od onoga što bi zakonom nasledili  da testamenta nema, tj. po zakonskom redu nasleđivanja.

Prema podacima koje ste saopštili, Vaš brat i Vi biste bili jedini zakonski naslednici Vaše majke, tako da bi vrednost Vašeg nužnog dela iznosila ¼ zaostavštine.

Međutim, nužni deo se ne određuje po službenoj dužnosti, već samo na zahtev nužnog naslednika, ako nužni naslednik takav zahtev ne postavi, sud neće ništa preduzimati radi zaštite njegovog nužnog dela.

Ukoliko ostavilac u zaveštanju ne odredi prirodu nužnog dela, primenjuju se odredbe čl. 43. Zakona o nasleđivanju, odnosno nužnom nasledniku pripada novčana protivvrednost nužnog dela( obligaciono pravo), a na njegov zahtev, sud može odlučiti da mu pripadne određeni deo stvari i prava koji čine zaostavštinu( stvarno pravo).

Vaš Mladi Pro Bono