Poštovani, nakon smrti oca nasledile smo 1/2 dvorišne kuce.Sa novim suvlasnikom nismo u dobrim odnosima.Ulaz i prolaz je zajednički.Interesuje me postoji li mogucnost da mi zabrane ulaz i prolaz kroz dvorište.Sa ranijim suvlasnikom smo imali ugovor i fantasticno smo se slagali, medutim sa novim suvlasnikom nije moguc nikakav dogovor. Napominjem da ja nisam u mogucnosti da otvorim sebi ulaz jer bi bila prinudena da rušim deo kuce.

Poštovani,

Prema Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa, suvlasnici stvar koriste zajednički, i srazmerno udelima koje imaju u stvari. Budući da je dvorišni deo sastavni deo nepokretnosti čiji ste vi suvlasnik, i da je neophodno da koristite taj prolaz kako biste imali državinu na nepokretnosti, Vaš suvlasnik nema pravnu mogućnost da Vam uskrati korišćenje tog prolaza.

 

Mladi Pro Bono