Poštovani, Moja baka živi u stanu koji se vodi na nju (u posedstvu ima još jedan plac sa kućom). Ona ima dvoje dece, ćerku i sina. Sin tj. moj otac je preminuo. Bakin muž, tj. moj deda je takođe preminuo. Pošto su oni preminuli baka, tetka i ja se vodimo kao naslednice. Ja bih htela da se odreknem bilo kakvog nasleđa, ali me interesuje kako to da uradim. Da li treba da se obratim nekom advokatu, pa da sa njim zajedno sastavim izjavu i to overim u sudu ili…?

Poštovana,

Zaostavština prelazi po sili zakona na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti. Istovremeno naslednici stiču i pravo na odricanje od nasleđa.

Naslednik se može odreći nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine. Naslednik se može odreći nasleđa samo u svoje ime. Smatra se da naslednik koji se odrekao nasleđa nikada nije ni bio naslednik.
Ako je izjava o odricanju od nasleđa data pod uslovom ili rokom, smatraće se izjavom koja ne proizvodi pravno dejstvo. Odricanje od nasleđa ne može biti delimično. Izjava o odricanju od nasleđa neopoziva je.

Naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati poništaj izjave o odricanju ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude. Odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu. Odricanje od nasleđa koje nije otvoreno ništavo je.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono