Poštovani, Ja se zovem X i naša majka želi da sestri i meni podeli na jednake delove svoju imovinu – stan i XX ari zemlje u selu. Sestra živi sa svojom porodicom kod nje. U zajednici su XX godina, a sa majkom ih ima petoro u stanu od XX kvadrata. Do sad smo se zajedno brinule o njoj. Sestra planira da se iseli iz stana i ne želi da brine o majci. Majka nam je još veoma pokretna, ona sprema, kuva i radi sve po kući. Čuva sestrinu decu dok su na poslu. Ja želim i imam uslove da svoju majku sama čuvam i prihvatam svaku odgovornost. Prihvatam i podjednaku podelu, jer volim svoje sestrice i majku kojoj sam neizmerno zahvalna. Recite mi kako treba najverodostojnije majka da napiše testament? Da li treba u sudu da povede 2 svedoka, ili je dovoljno da svojom rukom napiše i odnese u sud? Unapred zahvalna

Poštovana,

Postoje različiti oblici punovažnog testamenta u Republici Srbiji.

Više o tome možete pogledati na našem sajtu, na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/testamenti-u-srbiji-kako-saciniti-punovazan-testament/

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono