Poštovani, Ja sam trudnica u devetom mesecu. Dečko sa kojim je trebalo da zasnujem porodicu i brak, me je ostavio u X mesecu trudnoće, pravdajući se da ne želi obaveze i da nema odakle da nas izdražava. Ja sam trenutno nezaposlena, živim kod oca, koji jedva i za sebe ima, a majka me je ostavila još kao malu. Moje pitanje je, da li ga ja mogu tužiti za alimentaciju i na osnovu čega bi se utvrdila ta alimentacija, s obzirom da je i on nezaposlen? On hoće da prizna dete iako smo nevenčani. Inače on nigde ne radi, živi sa majkom, koja ima dobar posao i koja ga izdržava. Hvala unapred

Poštovana,

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja. Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenihza poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Više o institutu izdržavanja možete pogledati od 154. do 167. člana Porodičnog zakona Republike Srbije.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono