Poštovani, Ja imam 65 godina, penzioner sam.(iz kategorije zaposleni).U bračnoj zajednici sa suprugom i imam 7ari placa. Supruga (domaćica) je uplaćivala poljoprivrednu penziju od 1986 do 1996 godine. Supruga mi nije u mogućnosti da uplaćuje penziju zbog teške materijalne situacije. Kako ona može ostvariti pravo da ima zdrastveno osiguranje to jest zdravstvenu knjižicu.

Poštovani,

U skladu sa članom 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Vi ste kao korisnik starosne penzije I korisnik zdravstvenog osiguranja. Članom 24. pomenutog zakona, propisano je da se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju članovima uže porodice osiguranika, a među ta lica svakako spada i supružnik osiguranika. Dakle Vaša supruga ima pravo na zdravstveno osiguranje I potrebno je da Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, odnosno filijali koja je nadležan za vašu opštinu,  podnese prijavu za zdravstveno osiguranje uz koju će svakako morati da podnese i venčani list kao dokaz da je vaša zakonita supruga.

Želimo vam sve najlepše u Novoj godini, 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono