Poštovani, 2010. godine mi je jedna osoba nanela teške telesne povrede (slomljen nos, jagodična kost), a nisam podneo krivičnu prijavu na insistiranje zajedničkih poznanika pošto je on već bio u zatvoru. Međutim, ispostavilo se da ću najverovatnije morati na operaciju nosa zbog velike devijacije koja mi otežava disanje (nakon koje ću morati po rečima lekara sa kojima sam se savetovao da se oporavljam i do godinu dana), pa sam odlučio da podnesem krivičnu prijavu. Koliki je period zastarevanja ovakvog slučaja po našem trenutnom zakonu i kolika bi bila njegova kazna?

Poštovani,

Rok zastarevanja krivičnog gonjenja zavisi od visine zaprećene kazne. Pošto niste naveli okolnosti slučaja pretpostaviću da se radi o osnovnom obliku krivičnog dela teška telesna povreda (član 121 stav 1. Krivičnog zakonika) za koji je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Prema članu 103 stav 1. tačka 5 Krivičnog zakonika ne može se preduzeti krivično gonjenje kad protekne pet godina od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine. Dakle, rok zastarelosti krivičnog gonjenja nije protekao pa Vi možete podneti krivičnu prijavu javnom tužilaštvu ili policiji odn. sudu koji će je po službenoj dužnosti proslediti nadležnom javnom tužiocu.

Srdačno,

MLADI PRO BONO