Poštovani, 1990. godine sam uhapšen i stavilo mi se na delo obijanje trafika. Ja i dan danas tvrdim da to nisam uradio,kazne za to su plaćene bio sam osudjen uslovno na godinu dana. Interesuje me da li to zastareva i da li to moze da se izbrise iz dosijea jer od tada pa do danas nemam ni jedno krivicno delo.

Poštovani,

Članom 98. Krivičnog zakonika propisana je zakonska rehabilitacija za lice kome je za učinjeno krivično delo izrečena uslovna kazna, a koje u vreme proveravanja ili u roku od godinu dana nakon vremena proveravanja ne učini novo krivično delo. Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude za koju se traži rehabilitacija nisu bila osuđivana. Dakle, pošto se čini da ispunjavate sve ove uslove, imate pravo da dobijete zakonsku rehabilitaciju po osnovu koje ćete se smatrati neosuđivanim a krivično delo za koje vam je izrečena uslovna osuda će biti izbrisano iz Vaše krivične evidencije.

 S poštovanjem,

Mladi Pro Bono