Pitanje: vodim parnični postupak za naknadu inflatorne štete. Vvrednost spora je 5000 eura, želim da povučem tužbu , sa advokatom sam se dogovorila da mu isplatim procenat od presude. 30 % i nagradu , održana su 2 ročišta. Zanima me da li moram da mu platim procenat od vrednosti spora ili podnošene tužbe i izlazak na ročište ? hvala

Poštovana,

 

Vi ste sa Vašim advokatom ugovorili da mu isplatite procenat od vrednosti spora ( 30 %) plus advokatsku nagradu. Ovih 30% predstavlja tzv. obligaciju cilja, dakle Vaš advokat bi imao prava na tih 30% samo ukoliko je izvojevao pobedu u ovom parničnom postupku, pa bi imao prava na tih 30% onoga što sud na osnovu presude dosudi Vama. Kako ćete Vi povući tužbu, on ne bi imao prava na ovaj procenat.

Što se tiče advokatske nagrade, ona je određena advokatskom tarifom koje svaki advokat mora da se pridržava i koju možete lako naći na internetu. Vi Vašem advokatu i dalje dugujete naknadu za odlazak na dva ročišta, i naravno za podneske koje je slao sudu ( tužba i eventualno neki drugi podnesak).

 

Mladi pro Bono