Kupio sam kuću koja je ugovorom odmah prevedena na mene, dok je pokojni otac imao doživotno pravo plodouživanja. Međutim on iz prvog braka ima ćerku, dok sam ja rođen u vanbračnoj zajednici, pa me zanima da li ona ima neka prava na kuću koja glasi na mene. Molim za savet.

Poštovani,

 To što ste Vi vanbračno dete vašeg oca, ne stavlja vas u goru poziciju, budući da odredba čl. 6. st. 4. Pododičnog zakona predviđa jednaka prava za bračnu i vanbračnu decu.

Prema podacima koje ste izložili, Vaš otac imao je pravo doživotnog plodouživanja na kući koja se nalazi u Vašem vlasništvu. To je lična službenost koja se sastoji od prava upotrebe i pribiranja plodova sa tuđe stvari. Vezana je za ličnost u čiju se korist ustanovljava, zato je neprenosiva na drugo lice i između ostalog, prestaje smrću korisnika prava.

Vaša sestra i Vi ste očevi zakonski naslednici prvog naslednog reda. Po tom osnovu nasleđujete po polovinu ostaviočeve zaostavštine. Prema odredbi člana 1. Zakona o nasleđivanju, zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. S tim u vezi, sestra neće imati pravo na kuću koja je u Vašem vlasništvu.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono