Živim u stanu moje babe sa majčine strane, deda i majka su mi umrli. Baba hoće da prevede stan na mene pa me interesuje šta treba da kažem na sudu kako ne bih plaćala porez, pošto ne razumem koji sam ja sad red nasledstva i da li može to da prođe kao poklon od moje babe?

Poštovana,

Prema članu 21. stav 1 tačka 1. Zakona o porezima na imovinu poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca su oslobođeni plaćanja poreza na poklon. Dakle, Vi kao naslednica prvog naslednog reda ste oslobođeni plaćanja ovog poreza.

Da biste postali vlasnica stana, potrebno je da sa vlasnikom (Vašom bakom) zaključite ugovor o poklonu. Ugovor o poklonu mora biti sastavljen u pismenom obliku i overen od strane suda. Preporučujem Vam da za sastavljanje i overu ugovora angažujete advokata, a ako nemate sredstava za to primer ugovora o poklonu možete naći na našoj web stranici na sledećem linku https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/primer-ugovora-o-poklonu/ 

Srdačno,

MLADI PRO BONO