U braku sam X godina i živim sa suprugom i maloletnom ćerkom u njegovoj porodičnoj kući.Interesuje me da li bih u slučaju razvoda braka imala pravo da sa detetom i dalje živim u toj kući koja se sastoji iz dva odvojena dela.

 

Poštovana,

 

Po članu 168 Porodičnog zakona, ona imovina koju je bračni drug stekao pre stupanja u brak, ili stekao u toku braka nasledjivanjem, poklonom ili drugim pravim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava, predstavlja nejgovu POSEBNU svojinu. Kako ste vi naveli da je to porodična kuća Vašeg supruga, ona ne predstavlja vašu zajedničku imovinu, na koju bi ste Vi, u slučaju razvoda, polagali prava. Dakle, u režimu zajedničke svojine bračnih partnera se nalazi imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja bračne zajednice –  a kako porodičnu kuću Vašeg supruga niste stekli Vi i Vaš suprug zajedničkim snagama u toku braka, Vi ne polažete prava na tu kuću.

Da li ćete vi i Vaša ćerka ostati da živite u toj kući i nakon razvoda braka, to može da bude stvar dogovora i apsolutno je moguće ako postoji volja i jedne i druge strane. Ali sa stanovišta zakona, vi ne polažete prava na datu kuću.

 

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office