Pre par dana sam zadobio prelom nosa sa dislokacijom u jednom restoranu gde radim. Grupa momaka je lomila flase, nakon mog upozorenja i krace rasprave jedan od njih mi je pesnicom polomio i dislocirao nosnu kost. Sve to se desilo nakon radnog vremena a i ja nisam osiguran u tom restoranu. Uzeo sam lekarsko uverenje, pokrenuo krivicnu tuzbu zbog TTP. Da li ce se uzeti u obzir da sam bio na radnom mestu iako nisam osiguran i koliku kaznu moze dobiti decko koji mi je naneo povredu? Da li ce i vlasnik restorana imati problema jer se sve odigralo unutar restorana posle kraja radnog vremena? Unapred zahvalan.

Poštovani,

 

Činjenično stanje i pitanja koja ste izneli u vašem mejlu osnovano ukazuje na sledeće:

 

1. Imajući u vidu da se radi o povredi “prelom nosa sa dislokacijom” nakon sprovedenog krivičnog postupka i u njemu utvrđene krivice okrivljenog, lice koje vam je nanelo povredu može biti osuđeno za krivično delo iz člana 121. Krivičnog Zakonika Republike Srbije, odnoso za krivično delo nanošenja teške telesne povrede. U zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja u ovom postupku okrivljeni može biti:

a) oslobođen

b) kaženjen lišenjem slobode, zatvorom, u trajanju od 6 meseci do 5 godina, odnosno 3 godine ukoliko krivični sud utvrdi da je delo učinjeno iz nehata ili na mah, ili uslovnom osudom.

 

2. U krivičnom postupku imate pravo da uputite imovinskopravni zahtev radi satisfakcije nematerijalne štete pričinjene ovim krivičnim delom, ili da svoje pravo po osnovu nematerijalne štete štitite u redovnom, građanskom postupku.

 

3. Okolnost da je krivično delo učinjeno na radnom mestu ne može dovesti do  krivičnopravnih “problema” po poslodavca sa pravne strane.

 

4. Odnos između vas i vašeg poslodavca ne može imati implikacije po krivični postupak iz ovog krivičnog dela, u zavisnoti od drugih činjenica koje nama nisu dostupne možete imati građansko pravni zahtev za naknadu štete prema poslodavcu.

 

Sa poštovanjem,

Mladi  Pro Bono.