Poštovani, sudski izvršitelj mi je poštom uručio Predlog za izvršenje… novčanog potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga (član 252. ZIO). Dug je za usluge Telekoma u iznosu od 10.000 din., ne poričem dugovanje, ali obzirom da više od godinu dana nisam u radnom odnosu i ne ostvarujem nikakve prihode, da li je moguće da ponudim besplatne akcije kao način izmirenja dugovanja. Hvala

Poštovani,

Zakon o izvršenju u članu 19. st. 2 između ostalog navodi I prodaju akcija kao sredstvo izvršenja u izvrošnom postupku, a s obzirom na to da se akcije vode na vaše ime u centralnom registru hartija od vrednosti, nema nikakve smetnje da se dug namiri na taj način. Naravno, ukoliko vrednost akcija ne može namiriti potraživanje u celosti, izvršitelj je ovlašćen da odredi I drugo sredstvo izvršenja do dopune punog iznosa.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono