Poštovani, osuđen sam za delo razbutojništva u grupi, troje nas je učestvovalo u delu ..pravosnažno. sam osuđen na 5 godina, interesuje me kad nastupa apsolutna zastarelost? Presuda je od 2012 god. Hvala

Poštovani,

Da bi došlo do apsolutnog zastarevanja izvršenja kazne na koju ste pravnosnažno osuđeni, treba da protekne 10 godina od dana pravnosnažnosti presude, kojom Vam je izrečena kazna zatvora od 5 godina. Zastarelost se prekida  svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. Svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče.

Mladi Pro Bono