Poštovani, molim Vas za odgovor za problem koji cu Vam obrazloziti: 2006. godine je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora na period korišćenja od 20 godina sa firmom koja je prošle godine otišla pod automatski stečaj ( ove godine je izašao novi zakon o automatskom stečaju gde je država dužna da poništi rešenja o uzimanju imovine u svoje vlasništvo i vlasnik te firme je ušao u sudski postupak da to realizuje). Zanima me, da li ja kao zakupac imam pravo da objekat izdam u podzakup drugom licu (pravnom licu), jer imam ugovor o zakupu na duže vreme, a i zakupodavac se sa time slaže. Međutim, ne znam da li ugovor o zakupu koji imam sa tom firmom trenutno važi, jer je firma pod stečajem, dok se ne dokaže drugačije. I da li je moguć podzakup u takvom slučaju ili lice koje hoće da uzme objekt u podzakup može samo da preuzme firmu i sve obaveze, odnosno da se promeni vlasnik firme koja već ima ugovor o zakupu. Kako je najbolje postupiti u ovakvim slučajevima, a da ne dođemo u situaciju da napravimo neki prekršaj? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

Članom 586. ZOO propisano je da “Ukoliko nije drukčije ugovoreno, zakupac može zakupljenu stvar dati u zakup drugome (podzakup) ili mu je po kom drugom osnovu predati na upotrebu, ali samo ako se time ne nanosi šteta zakupodavcu.”. Isto tako, članom 99. Zakona o stečaju propisano je da “Zakup nepokretnosti ne prestaje otvaranjem stečajnog postupka.”. Kako u predmetnoj situaciji postoji saglasnost obe strane, ne postoji prepreka da poslovni prostor date drugome u podzakup.

Srdačan pozdrav,

Zoran Prijović, advokat