Postovani, Moja tasta zeli da mi pokoni stan. Interesuje je koje poreze cemo platiti, koje su poreske osnovice…Posebno me zanima da li tasta posle poklona placa porez na kapitalnu dobit.

Poštovani,

S obzirom na to sa poklonodavcem niste u srodstvu, bićete u obavezi da platite porez na poklon po poreskoj stopi od 2,5% od poreske osnovice (tržišna vrednost nepokretnosti koja je predmet ugovora o poklonu). Dužni ste da podnesete poresku prijavu u roku od deset dana od overe ugovora o poklonu. Vaša tašta nije obveznik poreza na kapitalnu dobit, s obzirom da sa ovakvim raspolaganjem neće ostavatiti nikakvu oporezivu dobit.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono