Poštovani, moj problem je u sledećem: Rođena sam u bračnoj zajednici moga pokojnog oca (pre deset godina je preminuo) i majke koja je svu njihovu zajedničku imovinu nasledila jer sam se ja posle ostavinske rasprave svoga dela odrekla u njenu korist, misleći pri tome da kako sam ja jedino njihovo dete posle majčine smrti naslediću sve sto ostaje iza nje. Majka ima pravosnažno rešenje i tu nema problema..ona je vlasnik cele imovine, ali moj problem nastaje pre nekih mesec dana kada sam dobila poziv od suda da se javim na ročište povodom podele imovine moga oca..to ročište je zakazano jer se posle tridesetosam godina pojavio navodno sin iz prvog braka moga oca (za koji ni ja ni moja majka nismo znali ni da je postojao, a kamoli da iz njega ima dete) koji traži neki svoj deo. Moj pokojni otac nikada za mojih dvadeset i jednu godinu (toliko sam imala kada je preminuo) nije spomenuo ni sina ni prvu ženu, ni alimentaciju, ama baš ništa tako da sam u toliko nezavidnoj situaciji i ne znam šta da radim. Moj otac ga očito je iz njemu znanog razloga nije prihvatio, on ne nosi ni naše prezime, nikada ga nije potražio do sada jer mu je majka poginula pre četiri godine pa je posle njene smrti krenuo da traži svoga oca, odgovore na pitanja, što ga nikada nije tražio, i u tom istraživanju došao je do mene i moje mame pa sada od nas traži svoj deo. Mene zanima da li je to moguće ako mi imamo pravosnažno rešenje? Kako on može da ima bilo kakvo pravo posle toliko decenija pa još na tuđu imovinu? Ako stvarno ima koliki je to deo? Na koji način da se provere njegove tvrdnje jer on dolazi sa Kosova gde je tolika korupcija i sva dokumenta su im rasuta po Kraljevu, Kragujevcu, Leskovcu, Vranju…u nezavidnom smo položaju jer ne znamo uopšte odakle da krenemo i kako da se postavimo, šta da tražimo, a šta da ne tražimo? Srdačan pozdrav!

Poštovana,

Ukoliko je Vaš otac, pre braka sa Vašom majkom, zaista imao zaključen brak iz koga ima sina, taj sin ima pravo na nasleđivanje Vašeg oca u prvom naslednom redu, zajedno sa Vama i Vašom majkom. U tom slučaju, sva zaostavština iza ostavioca bila bi podeljena na jednake delove između vas troje. Njegovo pravo da tužbom zahteva svoj deo zaostavštine ne zastareva. Isto će se desiti i u slučaju da je pomenuta osoba vanbračno dete Vašeg oca, s tim što tada mora postojati priznanje vanbračnog očinstva ili pravosnažna sudska odluka kojom je utvrđeno očinstvo.  U svakom slučaju, izvod iz matične knjige rođenih je isprava kojom se može utvrditi identitet oca pomenutog lica.

Ako ostavilac za života nije priznao za svoje vanbračno dete ni pred jednim organom, niti je očinstvo utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom, nema zakonskih uslova da se takvom detetu prizna ptavo na nasleđe posle smrti ostavioca (Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1682/99, od 29. juna 2000).

Mladi Pro Bono