Poštovani… moj otac ima vanbračnu ćerku kojoj plaća alimentaciju. Ona je punoletna. Pre godinu dana počela je da živi u vanbračnoj zajednici, dobila je i dete. Školuje se vanredno. Zanima me da li je to neka olakšavajuća okolnost za mog oca i do kada je on dužan da je izdržava?

Poštovani/a,

jedan od uslova za ostvarivanje prava na izdržavanje punoletnog deteta je da se ono nalazi na redovnom školovanju. Pod redovnim školovanjem podrazumeva se redovno izvršavanje školskih obaveza, redovno polaganje ispita i upisivanje naredne školske godine po isteku prethodne, pri čemu je bez značaja postojanje statusa redovnog studenta finansiranog iz budžeta ili vanrednog, odnosno samofinansirajućeg.

Formalno upisivanje fakulteta radi sticanja statusa studenta, bez ostvarivanja radnih rezultata i nastavljanja daljeg redovnog školovanja, ne daje pravo punoletnom detetu na izdržavanje za određeni period trajanja takvog statusa (Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 2132/2009 od 9.7.2009. godine).

Mladi Pro Bono