Poštovani, Ja imam sledeći problem: NE MOGU IZVADITI DRŽAVLJANSTVO Republike Srbije, a bez njega produžiti LIČNU KARTU. Rođen sam u Crnoj Gori 195X godine. Neprekidno živim na teritoriji grada Beograda od 196X godine. Pokojni tata je rođen u Crnoj Gori 192X g. A majka, koja je još živa, u Srbiji 192X. Pre godinu dana sam predao 10 dokumenata MUP-u, između ostalih i: 1. Državljansto Republike Srbije moje majke koja je rođena u Srbiji 192X godine; 2. Potvrdu MUP-a Beograd da živim bez prekida na teritoriji grada Beograda na istoj adresi od 196X godine; 3. Potvrdu Ambasade Crne Gore o otpustu iz knjige državljana Crne Gore; 4. Izvod iz matične knjige rođenih izdate od Ambasade Crne Gore; 5. Izvod iz matične knjige venčanih mojih roditelja iz Opštine Stari Grad 6. ….. PROBLEM je taj što MUP Novi Beograd traži DRŽAVLJANSTVO Crne Gore, a ne prihvata dokument Ambasade Crne Gore o OTPUSTU iz matične knjige državljana Crne Gore. A Ambasada Crne Gore mi ne može pribaviti original prvobitno državljanstvo jer je ono arhivirano u Državnom arhivu Crne Gore na Cetinju. I smatraju da je sasvim dovoljna potvrda, sa detaljima tog državljanstva, da sam ja nekada bio državljanin Crne Gore i otpušten 20XX godine. Jednostavno, ako ja nemam pravo dobiti državljanstvo Republike Srbije na osnovu toga što mi je majka Srbijanka i živi na teritoriji Srbije od 192X godine, a ja živim u Beogradu više od pola veka, odnosno od svoje 5-te godine, šta mi je raditi jer mi je istekla lična karta i ne mogu izvaditi novu! A BEZ LIČNE KARTE ja ne mogu živeti. Podići novac sa banke, registrovati automobil, izaći iz kuće, otići kod lekara, kupiti ili prodati neku nekretninu,… skoro da ne mogu živeti! I za kraj samo još nešto. Da li mogu lično doći lično kod vas sa dokumentacijom i konsultovati se šta mi je dalje činiti.

Poštovani,

pre svega naglasio bih Vam da se naša organizacija ne bavi zastupanjem pred sudovima i drugim državnim organima, kao i da nemamo praksu konsultovanja uživo. Naš rad se sastoji od pružanja tzv. primarne pravne pomoći tj. od pravne analize konkretnog slučaja koja je savetodavnog i neobavezujućeg karaktera, a na Vama je posle da izaberete put kojim ćete ostvariti svoja prava (npr. obraćenjem službama za besplatnu pravnu edukacija pri lokalnim samoupravama ili obraćanjem advokatima).

Što se Vašeg konkretnog slučaja tiče, kako ste otpustom iz državljanstva Republike Crne Gore praktično postali apatrid (lice bez državljanstva) možete zatražiti prijem u državljanstvo Republike Srbije i po osnovu čl. 14. Zakona o državljanstvu Republike Srbije. U ovom članu je predviđeno da lice bez državljanstva kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljeno u državljanstvo na svoj zahtev ukoliko ispunjava sledeće uslove:

1.) da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost;

2.) da ima otpust iz stranog državljanstva;

3.) da je do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

4.) da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Prema svemu što ste naveli izvesno je da ispunjavate sve uslove potrebne za ovakav način prijema u državljanstvo.

Iako MUP kao jedan od potrebnih dokumenata za podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo traži i uverenje o državljanstvu (koje nije starije od 6 meseci) u Vašem slučaju dovoljno je da priložite rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Crne Gore budući da se već skoro deset godina nalazite u statusu lica bez državljanstva. Potrebno je i da MUP-u naglasite činjencu da ste lice bez državljanstva kako bi ste izbegli da dođe do eventualne zabune u postupku.

Vaš Mladi Pro Bono