Poštovani, ja i muž bismo potpisali ugovor o doživotnom izdržavanju sa dvoje starijih ljudi kojima je pre tri i po godine poginuo sin jedinac. Mene zanima da li su oni duzni da o tome blagovremeno obaveste svoje potencijalne naslednike, jer bi oni nama u tom ugovoru ostavili kuću? Kako da budemo sigurni da je ugovor podjednako dobro sastavljen za obe strane jer se u pravo ne razumemo?

Poštovana,

Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani (ćlan 194. stav 1.  Zakona o nasleđivanju). Ako što drugo nije ugovoreno,obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće I obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe (član 194. stav 3).

Ugovor možete sačiniti sami, a možete zahtevati od suda da ga sačini. Potrebno je da se obratite nadležnom sudu sa zahtevom za sačinjavanje ugovora  i da zakažete ročište na kome ćete potpisati ugovor  i koji će sudija overiti svojim pečatom. Da bi ovaj ugovor bio punovažan, mora biti sastavljen u pismenom obliku i overen od strane nadležnog sudije. Prethodno je sudija dužan da ugovor pročita i da primaoca izdržavanja upozori da imovina koja se ostavlja davaocu izdržavanja ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njom ne mogu namiriti nužni naslednici.

Primalac izdržavanja nije dužan da o zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju obavesti svoje zakonske naslednike.

Nakon zaključenja ugovora, svoje pravo iz ugovora možete obezbediti upisom u javnoj knjizi (katastar nepokretnosti ili zamljišne knjige).

Ako i dalje imate neke nedoumice ili su Vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite.

Srdačno,

MLADI PRO BONO